wdrażanie systemu brc, szkolenia brc, szkolenia wewnętrzne
qustodium - logo
biuro doradztwa jakościowego
 
 
Aktualności:

2011-01-15
Powstaje nasza nowa strona internetowa ...

2010-12-01
Rozpoczynamy prace nad nową stroną internetową.

Wdrażanie systemu brc, szkolenia brc, szkolenia wewnętrzne

BRC
Pierwsza wersja Standardu BRC została opublikowana w Wielkiej Brytanii w 1998 roku. Był to dokument, który jasno formułował wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność pod marką własną do sieci brytyjskich hipermarketów. W chwili obecnej standard ten jest doskonale znany nie tylko w całej Europie ale również na pozostałych kontynentach. Standard BRC jest cały czas udoskonalany pod kątem spełnienia nowych rozwiązań technologicznych oraz wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności i obecnie funkcjonuje już trzecie wydanie "BRC Global Standard - Food".

BRC może być wykorzystywany jako kryterium auditu trzeciej strony przeprowadzanego przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Standard BRC sumuje wymagania zawarte w normach serii ISO 9001:2000, w HACCP, GMP i GHP, definiując jednocześnie szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo i wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego. Dodatkowo zwraca dużą uwagę jest zgodność wyrobu z prawem żywnościowym.

Standard BRC składa się z:
» systemu HACCP,
» systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2000),
» wymagań dotyczących zakładu i jego otoczenia (GMP/GHP),
» wymagań dotyczących sposobu nadzorowania procesów, produktów i zachowań personelu.

1 stycznia 2005 British Retail Consortium (BRC) opublikowało nową wersję BRC Global Standard Food.
Nowy standard BRC będzie obowiązywał od 1 czerwca 2005.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji standardu BRC dotyczą:
» identyfikowalności składników żywności w całym łańcuchu żywnościowym
» określania składników produktów
» udowodnienia źródła pochodzenia surowców rolnych przez dostawcę żywności
» udowodnienia, że prawo żywnościowe pozwala spełnić wymagania standardu BRC.

Wymagania standardu ograniczają możliwość dowolnej interpretacji, a protokół z oceny jest powiększony i bardziej szczegółowy.