wdrażanie systemu haccp, szkolenia haccp, szkolenia wewnętrzne
qustodium - logo
biuro doradztwa jakościowego
 
 
Aktualności:

2011-01-15
Powstaje nasza nowa strona internetowa ...

2010-12-01
Rozpoczynamy prace nad nową stroną internetową.

Wdrażanie systemu haccp, szkolenia haccp, szkolenia wewnętrzne

Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie z 11 maja 2001 r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U.04. 33. 288) czytamy co następuje: "system HACCP - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod ograniczenia zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych".

System HACCP ma charakter prewencyjny i jest formą zarządzania ryzykiem. Mówiąc inaczej, jest to metoda kontrolowania możliwości wystąpienia zagrożenia.

W artykule 30. ustawy, o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia czytamy co następuje:

" Kierujący zakładem (produkcji lub obrotu żywnością) lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązany wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP ".