audytor wewnętrzny, auditor wewnętrzny, audyty wewnętrzne
qustodium - logo
biuro doradztwa jakościowego
 
 
Aktualności:

2011-01-15
Powstaje nasza nowa strona internetowa ...

2010-12-01
Rozpoczynamy prace nad nową stroną internetową.

Audytor wewnętrzny - Qustodium

"QUSTODIUM" jest firmą konsultingowo - szkoleniową prowadzącą działalność na terenie całej Polski.
Naszą siedzibą jest Łódź.
Specjalizujemy się w prowadzeniu konsultingu i szkoleń w zakresie projektowania i wdrażania podstawowych standardów jakości, w tym dla przemysłu spożywczego, gastronomii, obrotu żywnością, producentów pasz i produkcji rolniczej.

Nasze doświadczenia wynikające z wieloletniej praktyki w przemyśle, w tym spożywczym, wsparte są pracami i tytułami naukowymi Politechniki Łódzkiej oraz certyfikatami liderów na rynku certyfikacji. Dodatkowo współpracujemy z konsultantami należącymi do grona najlepszych specjalistów z dziedziny zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym produktów rolnych i spożywczych.
Podstawą naszej współpracy z klientami jest wzajemne zaangażowanie.
Wierzymy, ze tylko taka atmosfera jest w stanie z sukcesem zakończyć każdy projekt, dlatego kierujemy się zasadą "wymagaj od siebie i od innych". Maksymalnie angażujemy się w prace na rzecz klienta i tego samego oczekujemy również od niego. Tylko taka współpraca daje gwarancje sukcesu.
Wdrażamy, audytujemy, szkolimy i przygotowujemy pracowników do stosowania norm w zakresie:

1. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności (HACCP, BRC, IFS)
2. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
3. Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001
4. Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP
5. Zasad Dobrej Praktyki higienicznej GHP
6. Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej GAP

Posiadamy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz beneficjentów Działania 2.1 'Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (www.parp.gov.pl).
W związku z powyższym wspomagamy działania Przedsiębiorców w zakresie uzyskiwania dotacji z funduszy unijnych na działania związane z wdrażaniem systemów jakości, ich doskonalenia oraz prowadzenia auditów wewnętrznych.