szkolenia iso, szkolenia wewnętrzne, szkolenia haccp
qustodium - logo
biuro doradztwa jakościowego
 
 
Aktualności:

2011-01-15
Powstaje nasza nowa strona internetowa ...

2010-12-01
Rozpoczynamy prace nad nową stroną internetową.

Szkolenia ISO, Audity, Systemy jakości

SZKOLENIA

Szkolenie Kadry Kierowniczej i pracowników firmy z obowiązującego polskiego i unijnego prawa żywnościowego.

Szkolenie kadry kierowniczej i pracowników firmy z wymagań wdrażanych standardów; GMP, GHP, HACCP, BRC, IFS, GAP, ISO 9001:2000, ISO 14001.

Szkolenia z zakresu dokumentowania wdrażanych standardów: GMP, GHP, HACCP, BRC, IFS, GAP, ISO 9001:2000, ISO 14001.

Szkolenia na audytora wewnętrznego wdrażanych standardów: (HACCP, BRC, IFS, GAP, ISO 9001:2000, ISO 14001).

Szkolenie Pełnomocników ds. systemów jakości.

AUDITY

Przeprowadzamy audity wewnętrzne w ramach których, określamy:

wytyczne techniczno-sanitarne w wyniku których dostosujesz firmę do wymagań obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.

harmonogram prac niezbędnych do zaprojektowania i wdrożenia następujących standardów jakości: HACCP, BRC, IFS, GAP, ISO 9001:2000, ISO 14001.

obszary do doskonalenia posiadanych systemów jakości (HACCP, BRC, IFS, GAP, ISO 9001:2000, ISO 14001).

SYSTEMY JAKOŚCI

Projektowanie i wdrażanie systemów jakości na zgodność z następującymi standardami: zasady HACCP, BRC, IFS, EurepGAP, ISO 9001:2000, ISO 14001.

Opracowywanie dokumentów systemowych (instrukcje, procedury, mapy procesów, Księgi jakości, plany HACCP, programy higieniczno -sanitarne, Kodeksy Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Kodeksy Dobrej Praktyki Rolniczej).