wdrażanie systemu brc, szkolenia brc, szkolenia wewnętrzne
qustodium - logo
biuro doradztwa jakościowego
 
 
Aktualności:

2011-01-15
Powstaje nasza nowa strona internetowa ...

2010-12-01
Rozpoczynamy prace nad nową stroną internetową.

Wdrażanie systemu brc, szkolenia brc, szkolenia wewnętrzne

BRC/IoP Global Standard
Norma o pełnym tytule "Technical Standard and Protocol for companies manufacturing and Supplying food Packaging Materials for Retailer Branded Products" z września 2004 zawiera wymagania bezpieczeństwa stawiane producentom opakowań dla produktów żywnościowych.

Zgodnie z przepisami unijnymi firma dostarczająca żywność (wszystkie firmy związane z produkcją żywności) ma dołożyć wszelkich starań ("due diligence") aby ich wyroby nie stanowiły zagrożenia dla konsumenta.
Coraz więcej firm spożywczych wskazuje na potrzebę wdrożenia przez dostawców opakowań systemu opartego na zasadach HACCP i zasadach zarządzania jakością. Odpowiedzią na takie wymagania jest norma BRC/IoP. Standard ten dotyczy wszystkich opakowań dostarczanych do przemysłu spożywczego, a więc nie tylko do bezpośredniego kontaktu z żywnością tj. butelek szklanych, PET, PE, puszek stalowych, aluminiowych, folii opakowaniowych, papierów, kartonów etc.
Firmy te podzielono na dwie kategorie A i B w zależności od ryzyka, jakie niosą opakowania dla produktów żywnościowych.

BRC/IoP jest standardem, który podlega certyfikacji.
Wszystkie zasady dotyczące kwalifikowania audytorów, prowadzenia auditu, dokumentowania i kwalifikacji spostrzeżeń a także końcowego raportowania są zdefiniowane w treści standardu.

Wymagania jakie musi spełnić firma opakowaniowa zostały zebrane w 8 paragrafach i dotyczą m.in. następujących obszarów:

Zagrożenia i System zarządzania ryzykiem
Dotyczy analizy zagrożeń ukierunkowanej na zagrożenia mogące wpływać na żywność i konsumenta.

System zarządzania
Definiuje wymagania dla polityki jakości i higieny, dokumentacji systemowej, specyfikacji, zarządzania wypadkami (niezgodnościami). Dotyczy także wycofania produktu, identyfikowalności, wewnętrznych auditów, reklamacji, monitorowania dostawców oraz analizy wyrobu.

Standard zakładu
Wskazuje wymagania dla wyposażenia, wyglądu oraz struktury zakładu.

Kontrola skażeń
Mówi o konieczności nadzorowania zagrożeń fizycznych (szkoło, metale, inne ciała obce), chemicznych i mikrobiologicznych, o zasadach zabezpieczania zakładu oraz o transporcie, magazynowaniu i dystrybucji.

Personel
Wskazuje na podstawowe zasady poruszania się pracowników po zakładzie. Dotyczy także wyposażenia części socjalnych, ubiorów, dostępności do środków utrzymania higieny osobistej itd.

Determinacja ryzyka
Opisuje sposób definiowania ryzyka, jakie niesie opakowanie dla produktu spożywczego i konsumenta.