wdrażanie systemu ifs, szkolenia ifs, szkolenia wewnętrzne
qustodium - logo
biuro doradztwa jakościowego
 
 
Aktualności:

2011-01-15
Powstaje nasza nowa strona internetowa ...

2010-12-01
Rozpoczynamy prace nad nową stroną internetową.

Wdrażanie systemu ifs, szkolenia ifs, szkolenia wewnętrzne

IFS
International Food Standard wersja 4, styczeń 2004
Standard opracowany przez specjalistów Zrzeszenia Federalnych Związków Handlowych BDH (Niemcy) oraz Federacji Stowarzyszeń Handlu i Dystrybucji FCD (Francja) na potrzeby dostawców sieci handlowych.
Wynika z ustaleń GFSI (Global Food Safety Initiative) zrzeszającej największych producentów i dystrybutorów żywności na świecie.

Pod względem wymagań IFS jest bardzo podobne do BRC. Różnica polega na sposobie oceny końcowej producenta, która jest bardziej skomplikowana i mniej przejrzysta niż w przypadku standardu BRC.
IFS cieszy się popularnością głównie w Niemczech i we Francji. jest też wymagany przez sieci handlowe pochodzące z tego obszaru UE.

IFS opracowany został jako narzędzie do okresowej, niezależnej i obiektywnej oceny producentów żywności dostarczających wyroby do sieci handlowych.

Głównym zadaniem standardu jest unifikacja zasad oceny, procedur audytowych oraz zasad kwalifikowania dostawców.

Kluczowymi kryteriami są:
» System zarządzania bezpieczeństwem żywności,
» Dobre Praktyki (Rolnicze, Produkcyjne, Dystrybucyjne),
» System HACCP.

International Food Standard definiuje całość wymagań dotyczących procesu kwalifikowania dostawców zaczynając od zdefiniowania wymagań w stosunku do dostawców poprzez zasady prowadzenia oceny i kompetencje audytorów a kończąc na jednoznacznych kryteriach oceny i potwierdzaniu systemu certyfikatem.
Wymagania standardu zostały podzielone na dwa poziomy: "podstawowy" wskazujący minimum które dostawca musi spełnić oraz "wyższy" podpowiadający najwyższe standardy obowiązujące w przemyśle spożywczym. Każdy z wymienionych poziomów wymagań wskazuje także na rekomendowane praktyki mające pomóc dostawcy doskonalić system.