wdrażanie systemu iso, szkolenia iso, szkolenia wewnętrzne
qustodium - logo
biuro doradztwa jakościowego
 
 
Aktualności:

2011-01-15
Powstaje nasza nowa strona internetowa ...

2010-12-01
Rozpoczynamy prace nad nową stroną internetową.

Wdrażanie systemu iso, szkolenia iso, szkolenia wewnętrzne

ISO 22000
W listopadzie 2004 został opublikowany nowy projekt normy dla branży spożywczej - ISO/DIS 22000. Jej pełen tytuł brzmi: "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania".
Niniejszy międzynarodowy standard łączy wymagania systemu HACCP (zgodnego z Codex Alimentarius) w zależności od potrzeb, z Dobrą Praktyką Produkcyjną, Higieniczną, Laboratoryjną, Rolniczą, Transportową, Dystrybucjną, Handlową i Weterynaryjną. Ponadto norma jest kombinacją następujących elementów:

» systemu zarządzania
» komunikacji w łańcuchu żywnościowym
» kontroli procesu

Wymagania normy umożliwią firmom (nie tylko spożywczym, ale także działającym na rzecz branży spożywczej) zaplanować, zaprojektować, wdrożyć, utrzymywać i aktualizować system zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ponadto pozwolą:
» oszacować i ocenić wymagania konsumentów,
» wykazać efektywną komunikację z wszystkimi stronami łańcucha żywnościowego,
» wykazać zgodność z prawem żywnościowym,
» starać się o uzyskanie uznawanego na całym świecie certyfikatu.
Zgodnie z powyższym celem normy ISO DIS 22000 jest dostarczenie bezpiecznego wyrobu gotowego do klientów i konsumentów.

Struktura: normę podzielono na osiem rozdziałów:
» Zakres,
» Norma powołana,
» Terminy i definicje,
» System zarządzania bezpieczeństwem żywności,
» Odpowiedzialność kierownictwa,
» Zarządzanie zasobami,
» Planowanie i realizacja bezpiecznego wyrobu,
» Weryfikacja, Walidacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zalety normy
Lektura projektu normy dostarcza dowodów, że ISO 22000:200x może stać się dokumentem uniwersalnym dla całej branży spożywczej. Istotne wydaje się przede wszystkim, że:

» będzie standardem międzynarodowym;
» będzie posiadać strukturę analogiczną do ISO 9001:2000 co ułatwi integrację systemu;
» będzie miał zastosowanie w całym sektorze spożywczym, włączając firmy współpracujące takie jak np. producenci opakowań, firmy dostarczające urządzenia dla przemysłu spożywczego, transportujące i przechowujące żywność;
» będzie miał zastosowanie dla oceny i certyfikacji;
» będzie wymagać wprowadzenia specyficznych dla branży działań nadzoru takich jak GMP, GDP, GAP itp.
» będzie zawierał komentarze ułatwiające wdrażanie.