wdrażanie systemu iso, szkolenia iso, szkolenia wewnętrzne
qustodium - logo
biuro doradztwa jakościowego
 
 
Aktualności:

2011-01-15
Powstaje nasza nowa strona internetowa ...

2010-12-01
Rozpoczynamy prace nad nową stroną internetową.

Wdrażanie systemu iso, szkolenia iso, szkolenia wewnętrzne

ISO 9001:2000 jest międzynarodową normą dotyczącą Systemu Zarządzania Jakością. Norma ta jest normą ogólną i ma zastosowanie do wszystkich firm produkcyjnych i usługowych. Certyfikat zgodności z normą ISO9001:2000 skupiającą się na procesach wewnętrznych firmy, jest dla Twojego Klienta dowodem, iż wdrożyłeś niezbędne procesy służące spełnieniu jego wymagań i wywiązaniu się z podjętych zobowiązań.